top of page
Vorming & opleiding voor…

 

  • Onderwijs

  • Kinderopvang

  • Centra voor leerlingenbegeleiding

  • Jeugddiensten

  • Zorginstellingen

 

Werk je met kinderen, jongeren of volwassenen en wil je graag (meer) muziek, beeld of andere muzische domeinen zoals dans, drama en beweging integreren in je praktijk? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! De Praktijk organiseert regelmatig opleidingsprogramma’s rond bepaalde thema’s voor specifieke doelgroepen in onze eigen praktijkruimte. We komen ook graag met vormingen naar uw locatie in heel België en brengen U de nodige tips, werkvormen en methodes mee.

Leeg lokaal
Vormingen voor onderwijs en kinderopvang

 

Cultuureducatie maakt deel uit van het onderwijsdecreet van de Vlaamse Regering. Daarin voelen wij ons als een vis in het water. Voel je je als leerkracht of begeleider in de kinderopvang onzeker binnen de muzische vakken en heb je ondersteuning nodig om muzische werkvormen in je lessen of in je programma’s in te bedden? Ben je op zoek naar nieuwe ideeën of wens je feedback of uitwisseling? Neem met ons contact op! Onze vormingen zijn zeer geschikt voor pedagogische studiedagen, teambuilding dagen en vormingsdagen voor animatoren, leerkrachten, begeleiders, pedagogen en therapeuten. Binnen het onderwijs werken wij met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de muzische vakken. Onze  ervaringsgerichte vormingen zijn gericht op ‘doen’ en beleven. We zorgen ervoor dat je op het einde van de dag meteen met de leerlingen of de kinderen in je kinderopvang aan de slag kan gaan.  

bottom of page